Ny tjeneste fjerner gamle bremseklosser

Med Firstpoints nye nettsky-tjeneste kan all programvare leveres raskere og bedre, også det som tidligere har vært for gammelt og tungt. Vi har opparbeidet oss flere spennende referanser.

 

Av Bent Philipps

 

Digitalisering endrer alle næringer, og nettskyen gjør det mulig. Teknologi er virksomhetens fremste virkemiddel, og de fleste søker løsninger og tilnærminger til hvordan gjøre ting raskere, smartere og bedre. Utviklingen drives frem av konstruktivt kravstore kolleger som ønsker at arbeidsverktøy leveres med den høyeste kvaliteten uansett tid og sted. Disse behovene er vanskelige å møte i virksomheter der endringsevnen er redusert fordi viktig kjerneprogramvare (legacy) og tredjepartsløsninger må håndteres på særegne måter. Det gamle er tidkrevende, reduserer sikkerheten og er kostbart.  En annen bieffekt har vært trege tjenester fordi det har vært komplisert å redusere ventetiden når tung programvare skulle leveres over avstander.

Vil du vite hvordan du kan få til bedre tjenesteformer? Send meg gjerne en mail

En perfekt driftsløsning for alle applikasjoner

Citrix har nylig sluppet en løsning formsydd nettskyen Microsoft Azure. Integrasjonen er så tett at kombinasjonen fremstår som den samme løsningen for kundene. Dermed kan virksomheten bygge og drifte komplette miljø i nettskyen, og legge opp alle tjenester, funksjoner og programvare i det samme miljøet. Ved at den nye løsningen støtter alle applikasjoner, kan arbeidsflaten leveres komplett på den mest smidige og effektive måten, uansett tid, sted og enhet. Viktige tjenester kan digitaliseres og legges over på en moderne plattform, og det blir enklere å gjennomføre endringer i alle miljø og på tvers av alle siloer. Kostnadene går betydelig ned fordi administrasjon blir mye enklere, og produktiviteten øker med smartere tjenester. Tid frigjøres, ressurser kan brukes til å fornye og forbedre virksomheten. Det blir vesentlig enklere å lykkes med å fornye det gamle, og komme raskere i gang med det nye.

Les mer om tjenesten her

Kan jobbe i full fart, over alt

Citrix og Microsoft kombinasjonen gir så raske og effektive tjenester at ansatte kan jobbe med full fart uansett hvor de befinner seg i verden. Fordelen ved at databaser og programvare håndteres samme sted, er at farten på tjenestene øker enormt. Brukervennligheten blir uovertruffen fordi arbeidstager automatisk er sikkert innlogget til alle tjenester, i en og samme arbeidsflate. Selv om Citrix og Microsoft tjenesten kan tilbys av mange, har få beviselig kompetanse og robuste kundereferanser på området. Firstpoints opparbeidede kunnskap er viktig for at it-tjenestene alltid skal være tilgjengelige, kostnadsbruken fornuftig, og sikre at løsningene best møter deres behov over tid. I tillegg er det enklere å lykkes med viktige endringer som å samle selskapets viktigste verktøy i markedets smarteste nettsky, og basere arbeidsverktøy på industristandarden Office 365 og Windows 10. Med en smart motor i virksomheten er det enkelt å både gasse og bremse for å møte behovene som kommer.

Vi har flere kunder som har oppnådd gode erfaringer med den nye driftsformen, som vi ikke kan dele eksternt, men vi forteller gjerne om det under fire øyne. Dette handler om alt fra aktører med drift i sjøen, til de som leverer smarte tjenester på fremtidsrettede måter.

Ta kontakt her om du ønsker å vite mer