«Bruk dine mest erfarne folk til digitaliseringen»

Ole Jørgen Eikanger, © NHC

Forretnings- og teknologiforståelse kombinert med vilje- og evne til endring er nøkkelen til å lykkes med digitalisering, sier forretningsutvikler Ole Jørgen Eikanger i Norwegian Hull Club.

Slagord til Norwegian Hull Club (NHC) tilsier at kundene alltid bør forvente det lille ekstra. I en tid der bransjer forandres i sanntid, ønsker den globale forsikringstilbyderen å ta markedsandeler med tjenester som gjør det enklere, tryggere og bedre å være kunde – det handler om å skaffe seg så mange nye typer konkurransefortrinn som mulig.

– Vi skal sikre liv, helse, miljøet og verdier. Målet er å alltid overgå forventningene til både kunder og forretningspartnere. Teknologi og digitalisering er forutsetninger for å lykkes med dette, sier Ole Jørgen Eikanger. På visittkortet står det at han er Chief Business Development Officer.

Endringsledelse styrt med bransjekunnskap

NHC er blant de mest fremtredende tilbyderne i det globale marine markedet. Siden forsikring handler om risikostyring, har selskapet tatt tak i en av de største truslene som preger forsikringsbransjen: Manglende evne til fornying. Digitalisering er derfor øverst på agendaen internt, og mot markedet:

– Digitalisering er i bunn og grunn endringsledelse. Hele organisasjonen må være med, og vi har satt våre mest erfarne ressurser i front i dette arbeidet, sier Eikanger.

Dette fordi ansatte med lang erfaring og bransjekunnskap best kjenner markedet og kundene – og de reelle behovene.

– Vi har også teknologikompetanse, men utvikling av morgendagens løsninger krever tett samarbeid mellom ulike miljøer, og kan vanskelig gjøres alene. Ikke minst er det sentralt å jobbe tett med kunder for å sikre at nye løsninger møter kundenes behov. Firmakulturer må også jobbes med før man legger på masse nye løsninger.

Les mer om NHC og deres tjenester her

NHC Oslo, © NHC

Mindre risiko = større lønnsomhet

NHC jobber tett opp mot den maritime næringen for å utveksle erfaringer om muligheter, og bevisstgjøre om teknologiens sårbare baksider.

– Automatisering skaper smartere verdikjeder, og man kan gjøre mye mer på land med store potensielle gevinster, sier Eikanger før han strør salt i såret:

– Det kommer også mange risikoer med dette som en konservativ bransje som shipping ikke kjenner fra før. Det fører til at mange enten undervurderer risikoen, eller skyver den under teppet.

Mange velger å hoppe bukk over problemet ved å gå tilbake til det man kan best: Skrog og maskin.

– Dette kan være et stort feilgrep. Rederiene må se på teknologi som et virkemiddel, og det kan ikke overlates til it-avdelingen alene. Det er ledere som må drive endring, ikke fagfolkene, sier Eikanger og peker at teknologiske endringer må inn i risk management planene.

– Og akkurat det kan rederiene veldig bra, påpeker han.

Hvem har ansvaret for programvaren på skipet?

Han nevner flere scenarier som gjør at mange må gå noen sikkerhetsrunder med seg selv:

– Hva om terrorister tar over kontrollen over skip og kjører de inn i havna, eller rett på en oljeplattform? Vi har også sett eksempel på skip som har fått totalt sammenbrudd på grunn av programvarefeil. Det blir fort veldig dyrt.

Mer og bedre teknologi er uunngåelig, og det fordrer at man tar smarte valg. Flinke folk må få ansvar, midler og muligheter til å skape fremtidens muligheter. Dermed oppstår det også noen nye spørsmål.

– De fleste rederier har stålkontroll på tradisjonelle deler av skipsdriften som drivstoff, reservedeler og maskinelt vedlikehold. Spørsmålet er hvem som egentlig har ansvaret for programvaren på skipet? Det er et spørsmål som er viktig å stille seg, påpeker den erfarne shippinglederen.