Knut Magne Huglen

Stilling
Løsningsarkitekt IT infrastruktur
Tlf
+47 936 55 852
Epost
knut.magne.huglen@firstpoint.no
Twitter
https://twitter.com/@kmhuglen
Kontor
Bergen

Knut Magne Huglen er gruppeleder og systemarkitekt i Firstpoint Bergen AS. Han har lang og bred erfaring innen Microsoft teknologi. Han evner å arbeide strukturert og fokusert i store prosjekter og komplekse miljøer. Knut Magne har deltatt og hatt ansvar for migreringsprosjekter. I tillegg har han gjennomført utrullingsprosjekter i store private og offentlige selskap. Med sin brede erfaring og lange fartstid er Knut Magne en god sparringspartner for kunder som trenger bistand i forskjellige faser, fra strategi, design, implementering og til feilsøking.

Kvalifikasjoner

 • Løsningsarkitekt
 • Rådgiver
 • Analyse
 • Prosjektdeltager

Utdanning

 • 2000 – 2002
  Haukeland Sjukehus – Lærling – IKT Driftsoperatør
 • 1999 – 2000
  Bjørgvin VGS – IKT Driftsfag VK1
 • 1998 – 1999
  Stord yrkesskule – Elektro GK

Arbeidserfaring

 • 2011 –
  Firstpoint AS – Løsningsarkitekt og gruppeleder
  Har teknisk ansvar for gruppen med fokus på System Management løsninger i tillegg til å jobbe som løsningsarkitekt og konsulent. I praksis vil dette si design og implementering av administrasjons og arbeidsflyt løsninger basert på Microsoft System Center. Jobber også med Active Directory design og feilsøking, Appsense bruker virtualisering og alt annet som angår infrastruktur
 • 2008 – 2011
  Helse Vest IKT AS – Problem Manager
  Knut Magne arbeidet med ITIL prosesser i Helse Vest IKT og var prosjekt leder for innføring av ITIL prosessen Problem Management. Etter innføring arbeidet han med problem løsning og koordinering av problemløsnings grupper. Var også prosjektmedlem i innføring av Microsoft VPN med NAP og Direct Access for klienter i Helse Vest gruppen
 • 2004 – 2008
  Helse Vest IKT AS – Driftskonsulent
  Delprosjekt leder for utrulling og migrering av klient og applikasjons plattform basert på Windows XP og Configuration Manager for rundt 14000 klienter i Helse Vest gruppen. Arbeidet utenom dette i driftsgruppen til Helse Vest IKT og tilegnet seg meget bred erfaring på de fleste områder innen Microsoft teknologi. Deltok i vakt ordning med ansvar for stabil drift utenom arbeidstid for alle datasenter innen for Helse Vest gruppen
 • 2002 – 2004
  Haukeland Sykehus – Sikkerhetskonsulent
  Etter endt læretid ved Haukeland Sykehus fikk han fast stilling ved driftsavdeling innen sikkerhet og server drift. Etablerte i denne tiden interne brannmur og nettverksbasert overvåking og filtreringsløsninger mellom de forskjellige foretakene i helse region vest, samt fornyet metoder for utrulling av klienter og applikasjoner basert på Microsoft RIS/WDS

Kurs og sertifiseringer

 • 2011
  Appsense Professional Course

Relevante prosjekter

 • 2012 – 2012
  Sparebanken Vest – Konsulent
  Design og implementasjon av Service Manager 2012
 • 2011 – 2012
  Odfjell Drilling – Konsulent
  Ny applikasjonsplattform basert på Windows 7 og SCCM OSD
 • 2012 – 2012
  LMG Marin – Design og implementasjon
  Design og implementering av branch office løsning med fil servere basert på DFS og BranchCache
 • 2012 – 2012
  LMG Marin – Design og implementasjon
  Design og implementering av nytt nett med krav fra Forsvaret for konfidensiell klassifisering
 • 2008 – 2012
  Helse Vest IKT – Prosjektleder/Problem Manager
  Oppgradere Helse Vest IKT AS sin PC plattform på 14000 klienter på over 200 lokasjoner fra Windows 2000 til Windows XP med Configuration Manager for utrulling av applikasjoner